Komisja ds. Licencji Klubowych OZPN (dalej: Komisja) na posiedzeniu w dniu 17.07.2023 r., rozpatrzyła wniosek klubu zajmującego się szkoleniem młodzieży o przyznanie licencji na grę w rozgrywkach Młodzieżowych w sezonie 2023/2024 oraz 2024/2025. Po analizie wniosku wraz z załącznikami, Komisja podjęła następującą decyzję w stosunku do klubu.

1. Komisja postanowiła przyznać klubowi: Stowarzyszenie Sportowe Piątka Prudnik

– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach Młodzieżowych prowadzonych przez Opolski Związek Piłki Nożnej w sezonie 2023/2024 i 2024/2025.