Komisja ds. Licencji Klubowych OZPN (dalej: Komisja) na posiedzeniu w dniu 17.07.2023 r. rozpatrzyła wnioski klubów klasy okręgowej awansujących do IV ligi opolskiej „BS Leśnica” o przyznanie licencji na grę w IV lidze opolskiej „BS Leśnica” w sezonie 2023/2024. Po analizie wniosków wraz z załącznikami, Komisja podjęła następujące decyzje w stosunku do poszczególnych klubów.

1. Komisja postanowiła przyznać klubowi: KS Iprime Bogacica

– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach IV ligi opolskiej „BS Leśnica” w sezonie 2023/2024 z nadzorem infrastrukturalnym (konieczność monitorowania kryterium I.05 oraz I.06 obowiązujących przepisów licencyjnych).

2. Komisja postanowiła przyznać klubowi: LZS Domaszkowice

– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach IV ligi opolskiej „BS Leśnica” w sezonie 2023/2024 z nadzorem infrastrukturalnym (konieczność monitorowania kryterium I.05, I.07 oraz I.14 obowiązujących przepisów licencyjnych).

3. Komisja postanowiła przyznać klubowi: LKS Polonia Karłowice

– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach IV ligi opolskiej „BS Leśnica” w sezonie 2023/2024 z nadzorem infrastrukturalnym (konieczność monitorowania kryterium I.01, I.05 oraz I.06 obowiązujących przepisów licencyjnych) oraz z nadzorem sportowym (konieczność monitorowania kryterium S.01 obowiązujących przepisów licencyjnych).

4. Komisja postanowiła przyznać klubowi: MKS Pogoń Prudnik

– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach IV ligi opolskiej „BS Leśnica” w sezonie 2023/2024 z nadzorem infrastrukturalnym. Do czasu dostosowania wskazanego przez Klub obiektu zastępczego w Prudniku przy ul. Włoskiej do wymagań licencyjnych dla obiektów 4 ligi, Klub MKS Pogoń Prudnik będzie rozgrywał swoje mecze na wyjeździe w charakterze „gościa”.

Od powyższych decyzji klubom przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych OZPN za pośrednictwem Komisji ds. Licencji Klubowych OZPN w terminie 5 dni
od doręczenia decyzji z zachowaniem procedur odwoławczych określonych w punkcie 3.4 przepisów licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne stanowiących załącznik do Uchwały Komisji ds. Nagłych PZPN nr 2/2020 z dnia 19.03.2020 r.