W związku z podpisaniem listu intencyjnego z dnia 19 lipca 2017 roku (data wpływu 7 sierpnia 2017) w sprawie  przejęcia klubu piłkarskiego LZS  Agfa Prusinowice (Zbywca) przez LZS Kałków (Nabywca).

Klub przejmujący tj. LZS Kałków wzywa ewentualnych wierzycieli LZS  Agfa Prusinowice do zgłaszania ewentualnych roszczeń do Opolskiego Związku Piłki Nożnej sekretariat@opolskizpn.pl w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 7 września 2017 roku.

Nowo powstały klub będzie nosił nazwę LZS Kałków