Opolski Związek Piłki Nożnej informuję, iż z początkiem sezonu 2018/2019, tj. od 1 lipca br. w życie wchodzi nowa Uchwała Zarządu OZPN nr 40/2018 (uchwała znajduję się w poniższym załączniku) dotycząca wysokości opłat statutowych, którą Zarząd OZPN na swoim posiedzeniu przyjął w dniu 8 maja 2018 r. z uwagi na wytyczne Uchwały nr IV/79 z dnia 19 kwietnia 2018 roku Zarządu PZPN w sprawie zwolnienia klubów z obowiązku ponoszenia opłat związanych z uczestnictwem w rozgrywkach juniorskich na mocy, której Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej mają obowiązek zwolnić kluby w kategoriach wiekowych: skrzaty, żaki, orliki, młodziki, trampkarze, juniorzy młodsi oraz juniorzy z opłat z tytułu udziału ww. drużyn w rozgrywkach, rejestracji nowych zawodników, uprawnień i potwierdzeń do klubów, a w przypadku kategorii wiekowych: skrzaty, żaki, orliki, młodziki, trampkarze dodatkowo z opłat z tytułu zmiany przynależności klubowej.

Ponadto informujemy, iż zmianie uległy także opłaty związane z udziałem w rozgrywkach Klasy „A”, a mianowicie kluby uczestniczące na tym poziomie rozgrywek, wzorem Klasy „B”, będą wpłacać jedną zryczałtowaną stawkę za udział w rozgrywkach, w skład której będą wchodzić opłaty z tytułu: udziału w rozgrywkach, uprawnień zawodników na dany sezon piłkarski, rejestracji nowo zgłoszonych zawodników, za zawodników wolnych, za transfery definitywne i czasowe, a także za płatne żółte kartki otrzymane przez zawodników w trakcie sezonu.

Załączniki