Zorganizowany od 3 lutego do 20 maja br. kurs, adresowany był do kandydatów zamieszkujących północną cześć naszego województwa i cieszył się dużym zainteresowaniem. Wspaniała baza treningowa, dobrze wyposażone sale dydaktyczne oraz życzliwość gospodarzy obiektu sprawiły, że realizacja treści programowych przebiegła bez żadnych problemów.

Mowa oczywiście o kluczborskim Kampusie Stobrawa, który przez blisko cztery miesiące gościł przyszłych absolwentów trenera klasy UEFA Grassroots C. Dziś dyplomami pochwalić się może grupa 30 jego uczestników, wśród nich znajduje się kilku szkoleniowców z województw: śląskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego.

Tradycyjnie już sprawami merytorycznymi zajmował się trener Roman Firlus, zajęcia prowadzili trenerzy edukatorzy OZPN, Andrzej Konwiński, Piotr Grzyb i Aleksander Kalbron, a komisji egzaminacyjnej przewodniczył przedstawiciel PZPN, trener reprezentacji Polski U-17, Bartłomiej Zalewski.

Nowym trenerom gratulujemy i życzymy wielu sportowych sukcesów!

Przygotował Krzysztof Job.