Wydział Gier informuję, iż z uwagi na wytyczne Polskiego Związku Piłki Nożnej dotyczące sposobu rejestracji, uprawnień zawodników oraz zmian ich przynależności klubowej zmuszeni jesteśmy do zmiany dotychczasowej formy wykonywania ww. czynności, a mianowicie od dnia 1 lipca 2018 r., czyli od dnia rozpoczęcia nowego sezonu piłkarskiego 2018/2019 kluby są zobowiązane do korzystania z funkcjonalności systemu Extranet PZPN dostępnych w module klubowym, a w szczególności:

a) wprowadzania nowych zawodników;
b) uprawniania zawodników do gry na bieżący sezon;
c) dokonywania zmian przynależności klubowej na podstawie wystąpień klubów wraz z załączonymi dokumentami w wersji elektronicznej;
d) wprowadzania do systemu przez kluby 4 ligi opolskiej, Opolskiej Ligi Juniorów, Opolskiej Ligi Juniorów Młodszych oraz Opolskiej Ligi Trampkarzy propozycji zmian terminów oraz godzin rozpoczęcia meczów;
e) wypełniania w systemie składów meczowych przed rozpoczęciem zawodów (obowiązkowo – kluby 4 ligi opolskiej, Opolskiej Ligi Juniorów, Opolskiej Ligi Juniorów Młodszych oraz Opolskiej Ligi Trampkarzy, nieobowiązkowo lecz zalecane dla klubów pozostałych klas rozgrywkowych).

W związku z powyższym od dnia 1 lipca br. związkowa skrzynka e-mail:  transfery@opolskizpn.pl przestanie funkcjonować.

UWAGA:
Wszystkie niezbędne instrukcje dotyczące wykonywania ww. funkcji w module klubowym Extranet znajdują się na stronie internetowej OZPN: pilkaopolska.pl w zakładce: WYDZIAŁ GIER/DOKUMENTY DO POBRANIA/EXTRANET I PZPN24 do której odsyła poniższy link: https://pilkaopolska.pl/dokumenty/#1488528962902-48e56780-aed4

W przypadku problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem modułu klubowego prosimy o kontakt z nw. działem OZPN:

Dział IT OZPN
Marcin Maćkowiak
telefon kontaktowy: 609130390
adres e-mail: admin-it@pilkaopolska.pl