W środę 12 października, odbyło się szkolenie online pt. „Przewinienia bramkarza oraz wobec bramkarza dla sędziów z powiatów kędzierzyńsko-kozielskiego, strzeleckiego, głubczyckiego i krapkowickiego, czyli wchodzących w skład Regionu IV. Link do szkolenia został udostępniony również liderom pozostałych regionów, aby każdy sędzia należący do KS OZPN mógł uczestniczyć w szkoleniu.

Szkolenie online zostało przeprowadzone poprzez platformę MS Teams przez pełnomocnika ds. szkolenia w regionie Szymona Mendla, który wyjaśnił najnowsze interpretacje art. XII w zakresie przewinień bramkarza oraz wobec bramkarza w oparciu o prezentację Centralnej Komisji Szkoleniowej KS PZPN.