Na podstawie § 13 pkt 2 Statutu Opolskiego Związku Piłki Nożnej głosowaniem w trybie obiegowym Zarząd OZPN w dniu 23 marca 2018 zatwierdził projekt umowy o współorganizację XXIX Ogólnopolskiej Spartakiady Prawników w Opolu i Regulamin XXIX Ogólnopolskiej Spartakiady Prawników w Opolu.

Załączniki