Ze względu na zbliżający się nowy sezon rozgrywek Bawi Nas Piłka – start przewidziany na 15 września br. – Opolski Związek Piłki Nożnej przedstawia w poniższym komunikacie elektroniczny formularz zgłoszeniowy dla klubów będących członkami OZPN w celu potwierdzenia drużyn do poszczególnych kategorii wiekowych na rundę jesienną sezonu 2018/2019.

Zgłoszenia do nowego sezonu rozgrywek BNP będą przyjmowane do dnia 24 sierpnia br.

Uwaga! Kluby wyrażające chęć uczestnictwa w rozgrywkach Bawi Nas Piłki mogą dokonać zgłoszenia maksymalnie 2 zespołów do danej kategorii wiekowej.

Powyższa procedura związana jest ze zmodyfikowaną formułą rozgrywek Bawi Nas Piłka, która będzie obowiązywała od nowego sezonu 2018/2019.
Zespoły, które zgłoszą się z poszczególnych powiatów do danych kategorii wiekowych od 15 września br., będą rozgrywały turnieje w obrębie podziału regionalnego wg następującej konfiguracji:

Region 1:  pow. brzeski, opolski, m. Opole.
Region 2: kluczborski, namysłowski, oleski.
Region 3: k-kozielski, krapkowicki, strzelecki.
Region 4: głubczycki, nyski, prudnicki.

Po zakończeniu procesu rejestracji do rozgrywek Bawi Nas Piłka (24 sierpnia br.), drużyny w obrębie swojego regionu, zostaną rozlosowane do grup rozgrywkowych. Turnieje w poszczególnych kat. wiekowych, będą odbywały się wg poniższego harmonogramu gier.

Terminarz rozgrywek Bawi Nas Piłka sezon 2018/2019 (kliknij)

Uwaga! W zależności od ostatecznej ilości zgłoszeń do danej kat. wiekowej, możliwe jest powiększenie puli rozgrywanych turniejów na rundę jesienną.

Klikając w poniższy link zostaniecie przekierowani do formularza zgłoszeniowego rozgrywek Bawi Nas Piłka na rundę jesienną sezonu 2018/2019.

Elektroniczny formularz zgłoszeniowy do rozgrywek BNP – sezon 2018/2019 (kliknij)