Formularz zgłoszeniowy na kurs sędziowski

Wypełniając niniejszy formularz i podając swoje dane osobowe KANDYDAT NA SĘDZIEGO wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów związanych z działalnością Opolskiego Związku Piłki Nożnej. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Baza danych w której znajdują się dane KANDYDATA NA SĘDZIEGO podlega ochronie prawnej, a administratorem danych osobowych jest Opolski Związek Piłki Nożnej w Opolu. Każdy KANDYDAT ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez powyższe podmiot, prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie danych.