SZKOLENIE TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE

Szkolenie teoretyczne

Program mentorski

Icon

Obowiązki mentora


190.19 KB
521 pobrań

Icon

Wytyczne dla mentora


73.09 KB
512 pobrań

Icon

Kwestionariusz osobowy mentora


94.50 KB
510 pobrań

Icon

Arkusz obserwacyjny mentora


102.50 KB
541 pobrań

Icon

Obowiązki sędziego


190.49 KB
661 pobrań

Icon

Kwestionariusz osobowy sędziego


101.00 KB
517 pobrań

Icon

Dzienniczek sędziego


115.50 KB
674 pobrań