Zarząd KS OZPN zaktualizował stawki Koleżeńskiego Funduszu Dyspozycyjnego, które obowiązywać będą od rundy wiosennej sezonu 2022/2023.

Zapoznać się z nimi można w nw. załączniku.

Jest to aktualizacja stawek KFD po raz pierwszy od blisko siedmiu lat. Poprzednie stawki ustalone były w lipcu 2016r. i obowiązywały do końca 2022r.

Opłaty należy uiszczać zgodnie z tabelą KFD na konto:

Radosław Paszek
10 1020 3668 0000 5802 0447 2650