Zarząd KS OZPN zaktualizował stawki Koleżeńskiego Funduszu Dyspozycyjnego, które obowiązywać będą od rundy wiosennej sezonu 2022/2023.

Zapoznać się z nimi można w nw. załączniku.

Jest to aktualizacja stawek KFD po raz pierwszy od blisko siedmiu lat. Poprzednie stawki ustalone były w lipcu 2016r. i obowiązywały do końca 2022r.