Zarząd KS OZPN informuje, że w dniu 1 sierpnia odbędą się egzaminy poprawkowe dla wszystkich sędziów szczebla okręgu i regionów wiodących, a także dla tych, którzy podchodzą do nich jako do pierwszego terminu.

Egzamin sprawnościowy odbędzie się na Stadionie im. Opolskich Olimpijczyków, ul. Sosnkowskiego 12, Opole o godz. 17:00 następnie o godz. 18:30 szkolenie dla wszystkich sędziów i obserwatorów w Auli Wykładowej Politechniki Opolskiej przy ul. Prószkowskiej 76, a po jego zakończeniu egzamin teoretyczny.

Sędziowie, którzy uczestniczą w egzaminach poprawkowych proszeni są o przybycie na miejsce egzaminu sprawnościowego najpóźniej o godzinie 16:45.

Do egzaminu zostaną dopuszczeni sędziowie, którzy będą posiadać ze sobą ważną kartę zdrowia.