Informujemy wszystkie kluby z powiatu nyskiego zrzeszone w Opolskim Związku Piłki Nożnej i posiadające drużyny młodzieżowe i dziecięce o możliwości ubiegania się o dotację na cele statutowe klubu. Może być ona wykorzystana na organizację turnieju dziecięcego oraz zakup sprzętu sportowego u partnera technicznego OZPN dla drużyn dziecięcych i młodzieżowych.

Podstawą przyznania dotacji jest przesłanie do dnia 6 marca na adres mailowy: sekretariat@opolskizpn.pl uzupełnionego i podpisanego przez osoby upoważnione wniosku określonego załącznikiem do Uchwały 2/2023 Zarządu OZPN (w załączniku do tego artykułu).

Dotacje przyznawane będą według kolejności zgłoszeń klubów, a jednorazowa wysokość wsparcia finansowego wynosi 1.000 zł.

 

 

Załączniki

  • Uchwała 2-2022
    Wielkość pliku: 304 KB Pobrania: 193
  • Wniosek
    Wielkość pliku: 222 KB Pobrania: 168
  • Wniosek
    Wielkość pliku: 15 KB Pobrania: 146