Komisja ds. Licencji Klubowych OZPN (dalej: Komisja) na posiedzeniu w dniu 23.05.2023 r. rozpatrzyła wnioski klubów występujących w klasie „B” o przyznanie licencji na grę
w rozgrywkach ligowych. Po analizie wniosków wraz z załącznikami, Komisja podjęła następujące decyzje w stosunku do poszczególnych klubów:
1.Komisja postanowiła przyznać klubom: LZS Wichrów, LZS Borki Wielkie, LZS Sparta Krzywizna, LZS Inter Mechnica, LZS Grodziec, LZS Kosmos Dobra, LZS Rolnik Lewice, LZS Chocianowice, SKS Chmielowice

– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach klasy „B” w sezonie 2023/2024 i 2024/2025

2.Komisja postanowiła przyznać klubom: LZS Zawada (koło Głogówka), SKS Piast Opole, LZS Maciowakrze,

licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach klasy „B” w sezonie 2023/2024 i 2024/2025 z nadzorem infrastrukturalnym (konieczność monitorowani kryterium I.01 obowiązujących Przepisów licencyjnych).

Od powyższych decyzji klubom przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych OZPN za pośrednictwem Komisji ds. Licencji Klubowych OZPN w terminie 5 dni
od doręczenia decyzji z zachowaniem procedur odwoławczych określonych w punkcie 3.4 przepisów licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne stanowiących załącznik do Uchwały Komisji ds. Nagłych PZPN nr 2/2020 z dnia 19.03.2020 r.