W związku z decyzją klubu GZ LZS Łubniany (zbywca) w sprawie przejęcia klubu piłkarskiego przez LZS Śląsk Łubniany (nabywca), klub GZ LZS Łubniany wzywa ewentualnych wierzycieli do zgłaszania roszczeń wobec zbywcy do Opolskiego Związku Piłki Nożnej na adres mailowy sekretariat@opolskizpn.pl w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia tj. do dnia 20 lipca 2023r.