Komisja ds. Licencji Klubowych (dalej: Komisja) na posiedzeniu w dniu 27.05.2021r. rozpatrzyła złożone wnioski licencyjne i przyznała licencje klubowe n/w klubom:

IV Liga: na sezon rozgrywkowy 2021/2022:

1. OKS Olesno

2. MKS Pogoń Prudnik (z nadzorem infrastrukturalnym)

Klasa Okręgowa: na sezon rozgrywkowy 2021/2022 i 2022/2023:

1. GLKS Włókniarz Kietrz

2. ULKS Orzeł Źlinice

3. MLKS Czarni Otmuchów (z nadzorem infrastrukturalnym)

Na podstawie § 4 ust. 3 Uchwały 15/2019 r.z dnia 13 marca 2019 r. z późniejszymi zmianami Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej (dalej: Uchwała) Komisja postanowiła nałożyć sankcję finansową z tyt. naruszenia § 4 ust.2 Uchwały oraz punktu 3.5.1 Przepisów licencyjnych dla klubów 4 ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne w stosunku
do następujących klubów:

1. MKS Pogoń Prudnik – kara pieniężna w wysokości 400,00 zł
DECYZJA nr 6/D/KL/2021;

2. GLKS Włókniarz Kietrz kara pieniężna w wysokości 300,00 zł
DECYZJA nr 7/D/KL/2021;

3. MLKS Czarni Otmuchów – kara pieniężna w wysokości 300,00 zł
DECYZJA nr 8/D/KL/2021;

4. ULKS Orzeł Źlinice- kara pieniężna w wysokości 300,00 zł
DECYZJA nr 9/D/KL/2021;

5. LKS Korona Krępna – kara pieniężna w wysokości 300,00 zł
DECYZJA nr 10/D/KL/2021;

Na podstawie punktu 3.8.5. podręcznika w/w Klubom od niniejszych Decyzji przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych OZPN, w terminie5 dni od daty doręczenia niniejszych Decyzji, z zachowaniem procedur odwoławczych określonych
w punkcie 3.4. podręcznika.