Komisja ds. Licencji Klubowych OZPN (dalej: Komisja) na posiedzeniu w dniu 30.03.2022 r. podjęła następujące decyzje:

Na podstawie punktu 5.3. S.01 Przepisów licencyjnych dla klubów 4 ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne (dalej: Podręcznik) oraz § 9 Uchwały 15/2019 z dnia 13 marca 2019 r. Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z późniejszymi zmianami Komisja nałożyła sankcje regulaminowe tyt. naruszenia punktu 5.3.S.01 Podręcznika za niespełnienie przez Klub obowiązującego wymogu posiadania drużyn młodzieżowych w stosunku do następujących klubów:
1. MKS RUCH ZDZIESZOWICE – DECYZJA nr 1/D/KL/2022;
2. KS POLONIA GŁUBCZYCE – DECYZJA nr 2/D/KL/2022;
3. LKS SKALNIK GRACZE – DECYZJA nr 3/D/KL/2022;
4. KS IPRIME BOGACICA – DECYZJA nr 4/D/KL/2022;
5. LZS LISIĘCICE – DECYZJA nr 5/D/KL/2022;
6. MKS SOKÓŁ NIEMODLIN – DECYZJA nr 6/D/KL/2022;
7. KKS SUDETY BURGRABICE – DECYZJA nr 7/D/KL/2022;
8. KS TWARDAWA – DECYZJA nr 8/D/KL/2022;
9. LZS STAROŚCIN – DECYZJA nr 9/D/KL/2022;
10. LZS VICTORIA DOBRZYŃ – DECYZJA nr 10/D/KL/2022;
11. LKS RYBNA – DECYZJA nr 11/D/KL/2022;
12. KS STOBRAWA LIGOTA DOLNA – DECYZJA nr 12/D/KL/2022;
13. LZS LIGOTA WOŁCZYŃSKA – DECYZJA nr 13/D/KL/2022;
14. LKS ROŻNÓW – DECYZJA nr 14/D/KL/2022;
15. LZS KĘPNICA – DECYZJA nr 15/D/KL/2022;
16. KS BODZANÓW NOWY ŚWIĘTÓW – DECYZJA nr 16/D/KL/2022;
17. LZS GRYŻÓW – DECYZJA nr 17/D/KL/2022;
18. LZS FC PILSZCZ – DECYZJA nr 18/D/KL/2022;
19. TKKF BLACHOWIANKA KĘDZIEZRYN KOŹLE – DECYZJA nr 19/D/KL/2022;
20. LZS POLONIA ŚCIBORZYCE WIELKIE – DECYZJA nr 20/D/KL/2022;
21. LZS STRADUNIA – DECYZJA nr 21/D/KL/2022;
Na podstawie punktu 3.8.5. Podręcznika od niniejszej Decyzji przysługuje Klubowi odwołanie do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych OZPN, w terminie 5 dni od daty doręczenia niniejszej Decyzji, z zachowaniem procedur odwoławczych określonych w punkcie 3.4. Podręcznika jak również § 7 Uchwały 15/2019 z dnia 13 marca 2019 r. Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z późniejszymi zmianami.