Komisja ds. Licencji Klubowych OZPN (dalej: Komisja) na posiedzeniu w dniu 12.06.2023 r.
rozpatrzyła wniosek klubu LZS Stegu Start Jełowa o przyznanie licencji na grę w rozgrywkach klasy okręgowej. Po analizie wniosku wraz z załącznikami, Komisja podjęła następującą decyzję w stosunku do klubu.
1.Komisja postanowiła przyznać klubowi LZS Stegu Start Jełowa:

– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach klasy okręgowej w sezonie 2023/2024 i 2024/2025.

W związku ze spełnieniem wymogów wyżej wymienionych przepisów licencyjnych PZPN oraz wydaniem licencji zgodnie z wnioskiem klubu, odstępuje się od uzasadnienia niniejszej Decyzji.