Wydział Dyscypliny przedstawia w poniższym załączniku Komunikat WD nr 18 z dnia 21 Lutego. Prosimy o zapoznanie się z treścią ww. dokumentu

Załączniki