Wydział Dyscypliny przedstawia w poniższym załączniku Komunikat WD nr 40 oraz dnia 25 maja. Prosimy o zapoznanie się z treścią ww. dokumentu

Załączniki