Wydział Gier OZPN przedstawia w zamieszczonym poniżej załączniku, terminy rundy jesiennej na sezon 2017/2018 rozgrywek seniorskich i młodzieżowych prowadzonych przez Opolski Związek Piłki Nożnej.

UWAGA:
Rozgrywki 3 ligi, grupa III w sezonie 2017/2018 prowadził będzie Lubuski Związek Piłki Nożnej.
W związku z powyższym, wszelkie pytania dotyczące ww. rozgrywek proszę kierować do Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej w Zielonej Górze.