Opolski ZPN informuje o procesie zakładania klubowych adresów e-mail w domenie związkowej @pilkaopolska.pl.
Zgodnie z uchwałą Zarządu Opolskiego ZPN skrzynkę e-mail w domenie związkowej otrzyma każdy zrzeszony klub. Od 15 lutego 2018r. korzystanie z nich w komunikacji wewnętrznej na linii Związek – Klub stanie się obowiązkowe.
Korespondencja mailowa w dużej mierze zastąpi tradycyjną korespondencję pocztową. Proces uruchamiania kont będzie się odbywał między lipcem a październikiem.
Do otrzymania danych dostępowych do klubowej skrzynki konieczne jest wypełnienie specjalnie przygotowanego indywidualnego oświadczenia dla poszczególnych klubów. Dokumenty znaleźć można pod poniższymi linkami:

4 liga (KLIK!)

Liga okręgowa (KLIK!)

Klasa A (KLIK!)

Klasa B (KLIK!)

Kluby młodzieżowe (KLIK!) – kluby posiadające drużyny tylko w ligach młodzieżowych

Gminne Zrzeszenia LZS (KLIK!)

Oświadczenie należy wydrukować, wypełnić i podpisać, a następnie dostarczyć do siedziby OZPN (Damrota 6, 45-064) osobiście lub przy użyciu tradycyjnej poczty.
Ważne aby podpisać i opieczętować obie części oświadczenia.

Po otrzymaniu dostępu do skrzynki e-mail należy przesłać testową wiadomość na adres barbara@opolskizpn.pl.

Przesłanie dokumentu poprzez e-mail lub faksem będzie skutkować jedynie wprowadzeniem danych do bazy kontaktowej. Podstawą otrzymania dostępu do konta jest dostarczenie oryginału oświadczenia.

Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować na adres e-mail: admin-it@pilkaopolska.pl