Wydział Szkolenia Opolskiego Związku Piłki Nożnej informuje, że od nowego roku zmieniły się zasady przyznawania i przedłużania licencji trenerskich. Zgodnie z wytycznymi PZPN aplikowanie odbywać się będzie  wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę internetową PZPN.

Poniżej przedstawiamy instrukcję wnioskowania o licencję trenerską.
1.  Wejdź na stronę www.pzpn24.pzpn.pli dokonaj rejestracji

2. Po zarejestrowaniu prosimy uzupełnić dane dot. konferencji trenerskich (dokumenty potwierdzające udział w konferencjach)
3.  W zakładce „wydarzenia” (na czerwonym pasku u góry strony) wybieramy „kursy, licencje, konferencje”
4. Z rozwijanej listy „organizacja” po lewej stronie ekranu wybieramy Opolski ZPN,
a następnie klikamy „wyszukaj”
5.  Po wyświetleniu wyszukanej komisji, po prawej stronie ekranu klikamy „aplikuj” (wyświetli się nowe okno)
6. Dodajemy wymagane dokumenty tj.: skan dyplomu trenerskiego lub legitymacji instruktorskiej, skan wyciągu z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenie antykorupcyjne, skany certyfikatów,  kopię wpłaty za wydanie licencji trenera dokonanej na konto Opolskiego ZPN BS Leśnica 05 8907 0008 2012 7500 6019 0003.
7. Po dodaniu dokumentów akceptujemy aplikację przyciskiem „zapisz” na dole ekranu po prawej stronie. Uwaga! Prosimy upewnić się czy dokumenty zostały załączone prawidłowo.
8. Po kliknięciu „zapisz” otworzy się kolejne okno, z którego wybieramy licencję, o którą się ubiegamy
9. Pobieramy oświadczenie dotyczące postępowania dyscyplinarnego (oświadczenie antykorupcyjne, które po wydrukowaniu wypełniamy i podpisujemy, a następnie skanujemy)
10. Skan załączamy i zapisujemy, potwierdzając tym samym aplikację, która zostanie rozpatrzona przez Komisje ds. Licencjonowania Trenerów OZPN.

Informujemy, że przed rundą wiosenną 2017 r. Komisja rozpatrywać będzie wnioski wyłącznie dwóch terminach tj.

  • do 3 lutego 2017 r. (I termin)
  • do 7 marca 2017 r. (II termin).

Opłata za wydanie lub przedłużenie licencji wynosi:

  • Licencja „PZPN A” (300 zł na 3 lata) (100 zł za rok)
  • Licencja „PZPN B” (150 zł na 3 lata) – (50 zł za rok)
  • Licencja „UEFA B”, „UEFA C” (150 zł na 3 lata) – (50 zł za rok).

UWAGA!!!!! Opłata za licencje będzie dokonywana dopiero po otrzymaniu informacji mailowej o przyznaniu licencji .

Okres przedłużenia licencji jest uzależniony od przedstawienia certyfikatów udziału w szkoleniach, w każdym roku kalendarzowym (minimum 5 godz. na rok) i wynosił będzie 1 rok bądź 3 lata.

W celu uzyskania licencji trenerzy muszą dołączyć skany certyfikatów z konferencji szkoleniowych zaaprobowanych przez PZPN – łącznie 15 godzin, ale minimum 5 godzin z każdego roku (liczą się certyfikaty z ostatnich 3 lat, od 2014 roku).

Zapytania i kontakt w sprawie ww. wnioskowania o licencję wyłącznie przez własne konto na platformie https://pzpn24.pzpn.pl

Trenerzy, którzy złożyli do tej pory wnioski w  wersji papierowej w Opolskim Związku Piłki Nożnej, będą proszeni o ponowne ich złożenie na portalu https://pzpn24.pzpn.pl w terminie do 07.03.2017

Trenerzy, którzy nie złożą wniosków z pełną dokumentacją w wyznaczonych terminach mają prawo ubiegać się o warunkowe przyznanie licencji w trybie nadzwyczajnym, co wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów (zgodnie z Uchwałą PZPN nr VI/ 116 oraz nr VI/115
z dnia 24.06.2014 r.)