Wydział Gier przedstawia w zamieszczonych poniżej załącznikach wyniki losowania Pucharu Polski na szczeblu terytorialnym OZPN – edycja 2023/2024.
Wyniki losowania przedstawiamy poniżej:

WYNIKI LOSOWANIA:
REGION 1 – POWIAT NAMYSŁOWSKI I BRZESKI (kliknij)
REGION 2 – POWIAT KLUCZBORSKI I OLESKI
REGION 3 – POWIAT OPOLSKI I MIASTO OPOLE
REGION 4 – POWIAT STRZELECKI I KRAPKOWICKI
REGION 5 – POWIAT NYSKI I PRUDNICKI
REGION 6 – POWIAT KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI I GŁUBCZYCKI