Współpraca z Bankiem Spółdzielczym w Leśnicy trwa już lat kilka i w najbliższym czasie nic się w tej kwestii nie zmieni.

Opolski Związek Piłki Nożnej podpisał nową umowę z Partnerem, który pozostanie tytularnym sponsorem opolskiej 4 ligi na sezon 2022/2023.

Z ramienia OZPN umowę podpisali – prezes Tomasz Garbowski i wiceprezes ds. organizacyjnych – Waldemar Antkowiak.

Ze strony Banku parafowali ją – prezes zarządu Józef Garbacz i wiceprezes zarządu – Andrzej Sitnik.

Dziękujemy za zaufanie i życzymy owocnej współpracy!