Akademia Młodych Orłów nie konkuruje z klubami, szkółkami bądź akademiami, a jej celem jest stworzenie najlepszych warunków dla uzdolnionej młodzieży, w których szkolenie oparte jest na praktyce gry, a dzięki temu każdy zawodnik uczy się podejmować decyzje i odkrywa swoje możliwości intelektualne.
W AMO jednym z fundamentalnych założeń jest to, aby zawodnicy lepiej pojmowali i rozumieli grę oraz podnosili na wyższy poziom swoje umiejętności techniczne.

Opracowane i stosowane w AMO środki treningowe rozwijają procesy poznawcze zawodnika, jego decyzyjność i kreatywność, a więc zespół predyspozycji prowadzących do wychowania świadomego i inteligentnego zawodnika.

Wyselekcjonowane grupy treningowe będą trenowały 2 x w tygodniu pod okiem wykwalifikowanej kadry trenerskiej i otrzymają bezpłatnie sprzęt sportowy. W każdej kategorii wiekowej(Skrzat, Żak i Orlik) możemy przyjąć max. 32 osoby.

Szkolenie w AMO jest bezpłatne!!

KOGO SZUKAMY:

Do AMO mogą trafić dzieci zarówno te, które biegają za piłką tylko na podwórkach, jak i trenujące w klubach  i akademiach piłkarskich. Szukamy utalentowanych zawodników w kategoriach wiekowych:
Skrzat (rocznik 2012/2011)
Żak (rocznik 2010/2009)
Orlik (rocznik 2008/2007)

JAK MOŻNA SIĘ ZGŁOSIĆ:

Aby wziąć udział w Dniach Talentu AMO, kandydat powinien stawić się na testach wraz z rodzicem (opiekunem prawnym) i oryginałem wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz oświadczeniem o stanie zdrowia dziecka.
Formularz oraz oświadczenie należy wcześniej pobrać, wydrukować, wypełnić je i mieć ze sobą podczas rejestracji.

Obowiązkowo prosimy o zgłaszanie dziecka na Dni Talentu AMO (prosimy o podanie imienia i nazwiska kandydata, numer kontaktowy rodzica, rok urodzenia dziecka oraz podanie w którym dniu będzie uczestniczyło w testach) drogą mailową:

OPOLE na adres amo.opole@opolskizpn.pl
NYSA na adres amo.nysa@pzpn.pl

Każdy z uczestników powinien posiadać własny strój sportowy i płaskie obuwie ( buty halowe lub torfy).

WIĘCEJ INFORMACJI MOŻNA UZYSKAĆ:

Na portalu: www.laczynaspilka.pl w zakładce Akademia Młodych Orłów
Bezpośrednio u Koordynatora AMO :
OPOLE – Tomasz Bardjan tel. 533 797 716, mail: amo.opole@opolskizpn.pl
NYSA – Adam Czabanowski tel. 605 895 814, mail: amo.nysa@pzpn.pl

Dzień Talentu, to święto piłki nożnej, w trakcie którego zostaną przeprowadzone testy sprawności fizycznej i piłkarskiej dla chętnych dzieci, których wyniki zdecydują o przyjęciu młodych piłkarzy do Akademii.
Testy sprawnościowe będą polegały na wykonaniu przez każde dziecko 4 zadań piłkarskich (zwroty z piłką, bieg bez piłki, drybling, żonglerka nogą) oraz udziale w grze kontrolnej. Dzieci będą oceniane przez trenerów i na podstawie tej oceny najlepsze z nich zostaną przyjęte do Akademii.

W Opolu Dni Talentu odbędą się w terminach ( możliwość wyboru terminu!):

I termin 02-03-04 czerwiec 2017 (piątek – sobota – niedziela)
II termin 09-10-11 czerwiec 2017 (piątek – sobota – niedziela)

HARMONOGRAM TESTÓW W I i II TERMINIE:

W I i II terminie każdy piątek przeznaczony jest wyłącznie dla Skrzatów, sobota dla Żaków a niedziela dla Orlików.

PIĄTEK – SKRZAT (rocznik 2012/2011)
15.30 – 16.00 Rejestracja uczestników w kategorii wiekowej SKRZAT
16.00 – 20.00  Testy sprawności fizycznej i piłkarskiej w kategorii wiekowej SKRZAT

SOBOTA – ŻAK (rocznik 2010/2009)
10.15 – 10.45 Rejestracja uczestników w kategorii wiekowej ŻAK (rocznik 2010/2009)
10.45 – 15.00 Testy sprawności fizycznej i piłkarskiej w kategorii wiekowej ŻAK

NIEDZIELA – ORLIK (rocznik 2008/2007)
15.00 – 15.30 Rejestracja uczestników w kategorii wiekowej ORLIK (rocznik 2008/2007)
15.30 – 20.00 Testy sprawności fizycznej i piłkarskiej w kategorii wiekowej ORLIK

MIEJSCE TESTÓW:

Boisko „Orlik’ przy ulicy Czaplaka 2 w Opolu (teren Uniwersytetu Opolskiego).

Dzień Talentu, to święto piłki nożnej, w trakcie którego zostaną przeprowadzone testy sprawności fizycznej i piłkarskiej dla chętnych dzieci, których wyniki zdecydują o przyjęciu młodych piłkarzy do Akademii.
Testy sprawnościowe będą polegały na wykonaniu przez każde dziecko 4 zadań piłkarskich (zwroty z piłką, bieg bez piłki, drybling, żonglerka nogą) oraz udziale w grze kontrolnej. Dzieci będą oceniane przez trenerów i na podstawie tej oceny najlepsze z nich zostaną przyjęte do Akademii.

W Nysie Dni Talentu odbędą się w terminach ( możliwość wyboru terminu!):

I termin 02-03-04 czerwiec 2017 (piątek – sobota – niedziela)
II termin 09, 11 czerwiec 2017 (piątek – niedziela)

HARMONOGRAM TESTÓW W I i II TERMINIE:

PIĄTEK 02.06.2017 – SKRZAT (rocznik 2012/2011)
16.00 – 19.30 Testy sprawności fizycznej i piłkarskiej w kategorii wiekowej SKRZAT

SOBOTA 03.06.2017 – ŻAK (rocznik 2010/2009)
10.00 – 14.00 Testy sprawności fizycznej i piłkarskiej w kategorii wiekowej ŻAK

NIEDZIELA 04.06.2017 – ORLIK (rocznik 2008/2007)
10.00 – 14.00 Testy sprawności fizycznej i piłkarskiej w kategorii wiekowej ORLIK

PIĄTEK 09.06.2017 – SKRZAT (rocznik 2012/2011)
10.00 – 14.00 Testy sprawności fizycznej i piłkarskiej w kategorii wiekowej SKRZAT

NIEDZIELA 11.06.2017 – ŻAK/ORLIK (rocznik 2010/2009 i 2008/2007)
10.00 – 14.00 Testy sprawności fizycznej i piłkarskiej w kategorii wiekowej ŻAK i ORLIK

MIEJSCE TESTÓW:

Orlik ul. Augustyna Kordeckiego Nysa

DOKUMENTY DO POBRANIA

Icon

Formularz rejestracyjny - Dzień Talentu 488.83 KB 1387 downloads

...

Icon

Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka 288.26 KB 1317 downloads

...