Firma Sport Plus Grzegorz Maroński z Opola oferuje sędziom KS Opolskiego ZPN trzymiesięczny plan treningowy ukierunkowany na przygotowanie motoryczne.

W trakcie jego trwania zapewnia opiekę trenera przygotowania motorycznego, a zajęcia odbywać się będą stacjonarnie w zamkniętej grupie.

Liczba miejsc jest ograniczona, a koszt miesięczny takich treningów wynosi 50zł.

Zapisywać można się do 6 stycznia 2023r. na adres: dawid.matyszczak@opolskizpn.pl.

Zapraszamy!