Wydział Szkolenia Opolskiego Związku Piłki Nożnej rozpoczyna pierwszy etap selekcji do reprezentacji wojewódzkiej OZPN dla zawodników urodzonych w 2009 roku.

Trenerami reprezentacji zostali Andrzej Wolański i Marcin Chudala.

Na podstawie dotychczasowych obserwacji zawodników podczas turniejów Bawi Nas Piłka Trenerzy Koordynatorzy Powiatowi przedstawiają listy zawodników, którzy wezmą udział w konsultacjach selekcyjnych, które zgodnie z podziałem terytorialnym (Regiony) odbędą się kolejno w następujących terminach:

Region 1 (powiaty: m. Opole, opolski, brzeski) w dniu 12.09.2020 roku w Prószkowie,
ul. Sportowa 1 – zbiórka zawodników o godzinie 8:15.

Region 2 (powiaty: kluczborski, oleski, namysłowski) w dniu 12.09.2020 roku w Kluczborku, ul. Sportowa 7 – zbiórka zawodników o godzinie 14:10.

Region 3 (powiaty: krapkowicki, k-kozielski, strzelecki) w dniu 19.09.2020 roku w Izbicku, ul. Stawowa – zbiórka zawodników o godzinie 8:15.

Region 4 (powiaty: nyski, prudnicki, głubczycki) w dniu 19.09.2020 roku w Głuchołazach, ul. M. Konopnickiej 2 – zbiórka zawodników o godzinie 14:15.

W załączniku znajdują się również dokumenty:
1. Oświadczenie – zgoda na udział zawodnika w akcjach szkoleniowych reprezentacji OZPN,
2. Kwestionariusz sanitarny uczestnika akcji szkoleniowej OZPN,

które stanowią podstawę udziału powołanego zawodnika w akcji szkoleniowej OZPN. Wypełnione i podpisane dokumenty proszę przekazać trenerom w dniu konsultacji.

Przypominamy jednocześnie o konieczności posiadania przez zawodnika aktualnej karty zdrowia.

Sponsorem reprezentacji wojewódzkich OZPN jest firma Bedmet z Opola.

Załączniki