W środę 28 września, w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach, odbyło się spotkanie organizacyjno-szkoleniowe sędziów z powiatów kędzierzyńsko-kozielskiego, strzeleckiego, głubczyckiego i krapkowickiego, czyli wchodzących w skład Regionu IV.

Gośćmi spotkania byli członkowie Zarządu Kolegium Sędziów OZPN, w osobach sekretarza KS Adriana Czpaka i referenta ds. szkolenia, jednocześnie sędziego Top Amator A, Marcina Kochanka, którzy omówili aktualne działania zarządu KS, szczególnie w zakresie szkolenia sędziów, Kadry KS oraz m.in. oczekiwania dot. naboru kandydatów na sędziów na poziomie regionów.

Samo szkolenie poprzedziła miła uroczystość wręczenia „sędziom-jubilatom” okolicznościowych proporczyków z tytułu przeprowadzenia odpowiednio 500, 750, 1000 i 1500 zawodów.

W części organizacyjnej lider regionu Adam Piegza przedstawił też strukturę personalną regionu, założenia jego działań – głównie w zakresie obsady (na poziomie pełnomocników ds. obsady) i szkolenia (zarówno na poziomie Okręgu, jak i dla sędziów klasy B).

Przypomniał też o konieczności uiszczenia bieżącej składki KFD, której termin mija 30 września br. oraz poinformował o możliwości zakupu przez sędziów Przepisów Gry w formie książkowej, z czego zdecydowana większość uczestników spotkania skorzystała.

Część szkoleniową rozpoczął uczestnik ostatniego spotkania Kadry KS Jan Pankala, który krótko omówił przebieg warsztatów szkoleniowych Kadry, jakie odbyły się w ub. tygodniu na stadionie w Wawelnie.

W głównej części zdzieszowickiego szkolenia pełnomocnik ds. szkolenia w regionie Szymon Mendla wyjaśnił najnowsze interpretacje art. XII w zakresie oceny zagrań piłki ręką w oparciu o prezentację Centralnej Komisji Szkoleniowej KS PZPN oraz klipy wideo z najnowszego materiału UEFA.

W „doliczonym czasie gry”, czyli w ostatniej części spotkania, omówione zostały jeszcze sprawy zasygnalizowane wcześniej przez samych sędziów Regionu IV.

Podsumowując – pierwsze, po kilku latach przerwy, spotkanie sędziów regionu w formie stacjonarnej należy uznać za zdecydowanie owocne, mimo nieco mniejszej, w stosunku do oczekiwanej, frekwencji.

Ze swej strony Kolegium Sędziów OZPN bardzo dziękuje Dyrekcji Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach za bezpłatne udostępnienie auli, a ponieważ samo spotkanie zamiast „regulaminowych 90 minut” wydłużyło się jeszcze o pełnowymiarową „dogrywkę”, dziękujemy również osobom z obsługi technicznej szkoły za cierpliwość i wyrozumiałość.

Kolejne szkolenie dedykowane sędziom Regionu IV – tym razem w formie zdalnej – już za 2 tygodnie (szczegóły wkrótce).