W dniach 12 i 13 kwietnia 2023r. gościliśmy w Opolu przedstawicieli: Federacion Navarra de Futbol, Porto Football Association oraz Medobcinska nogometna zveza Maribor, współpracujących z OZPN w ramach projektu Erasmus+ Sport „Grassroots CSR”.

Gościnnie pojawili się u nas również przedstawiciele Federacji Piłkarskich z Francji, Ligue Bourgogne-Franche-Comte de Football, Litwy z Utena Regional Association, a także z Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej.

Spotkanie miało na celu: zaprezentowanie działań jakie podejmują Związki Piłkarskie,  omówienie terminarza prac związanych z projektem „Grassroots CSR”, którego koordynatorem jest Opolski Związek Piłki Nożnej.

W czasie wizyty, goście mieli okazję posłuchać o tym jak funkcjonuje Opolski Związek Piłki Nożnej, o projektach dotyczących piłki młodzieżowej i dziecięcej. Uczestniczyli w treningu Akademia OKS Odra Opole S.A. a także odwiedzili MKS Gogolin.

 

 

On April 12 and 13, 2023. we hosted in Opole representatives of: Federacion Navarra de Futbol, ​​Porto Football Association and Medobcinska nogometna zveza Maribor, cooperating with OZPN as part of the Erasmus+ Sport „Grassroots CSR” project.

We also hosted representatives of Football Federations from France, Ligue Bourgogne-Franche-Comte de Football, Lithuania from Utena Regional Association, as well as from the Masovian Football Association.

The meeting was aimed at: presenting the activities undertaken by Football Associations, discussing the schedule of works related to the „Grassroots CSR” project, coordinated by the Football Association in Opole (OZPN)

During the visit, the guests had the opportunity to hear about the functioning of the OZPN, about youth and children’s football projects. They participated in the training Akademia OKS Odra Opole S.A. and also visited MKS Gogolin.