Przypominamy, że w czwartek 8 września o godz. 19:00 odbędzie obowiązkowe się szkolenie online dla sędziów IV ligi, Klasy Okręgowej A i obserwatorów.

Dotyczyć będzie zagrania piłki ręką.

Szkolenie to jest obowiązkowe dla grupy sędziów 4. ligi, Klasy Okręgowej, A klasy i obserwatorów. Chętni sędziowie z pozostałych klas zgłaszają chęć udziału kierując akces na adres: szymon.lezny@opolskizpn.pl.

Na skrzynki mailowe sędziowie otrzymają link z zaproszeniem do udziału w szkoleniu.

Słyszymy się w czwartek.