W siedzibie Opolskiego Związku Piłki Nożnej doszło do spotkania naszych władz z przedstawicielami Dolnosaksońskiego Związku Piłki Nożnej (Niedersächsischer Fussballverband).

Prezes OZPN Tomasz Garbowski oraz prezes NFV, Karl Rothmund, omawiali plan współpracy na najbliższe lata. Efektem rozmów było porozumienie, którego głównym celem będzie wspólna realizacja pionierskiego programu szkolenia o nazwie Junior Coach.

Polega on na przygotowaniu młodzieży w wieku od 14 do18 lat w stawianiu pierwszych kroków w pracy trenerskiej. Na terenie Polski OZPN przedsięwzięcie to zamierza wprowadzić wraz z Wielkopolskim Związkiem Piłki Nożnej. W obradach uczestniczył wiceprezes Związku Waldemar Antkowiak.