Wydział Gier przedstawia w poniższych załącznikach zestaw i podział drużyn 1 i 2 Ligi Juniorów, Juniorów Młodszych, Trampkarzy oraz terminarze na rundę jesienną sezonu 2021/2022.

I. Juniorzy:
a) zestaw i podział drużyn 1 i 2 Ligi Juniorów
b) rozmieszczenie na mapie drużyn 1 Ligi Juniorów
c) rozmieszczenie na mapie drużyn 2 Ligi Juniorów
d) terminarze:
1 liga Juniorów, grupa I
1 liga Juniorów, grupa II
2 liga Juniorów, grupa I
2 liga Juniorów, grupa II

II. Juniorzy Młodsi:
a) zestaw i podział drużyn 1 i 2 Ligi Juniorów Młodszych
b) rozmieszczenie na mapie drużyn 2 Ligi Juniorów Młodszych
c) terminarze:
1 Liga Juniorów Młodszych
2 Liga Juniorów Młodszych, grupa I
2 Liga Juniorów Młodszych, grupa II
2 Liga Juniorów Młodszych, grupa III

III. Trampkarze:
a) zestaw i podział drużyn 1 i 2 Ligi Trampkarzy
b) rozmieszczenie na mapie drużyn 1 Ligi Trampkarzy
c) rozmieszczenie na mapie drużyn 2 Ligi Trampkarzy
d) terminarze:
1 Liga Trampkarzy, grupa I
1 Liga Trampkarzy, grupa II
2 Liga Trampkarzy, grupa I
2 Liga Trampkarzy, grupa II
2 Liga Trampkarzy, grupa III
2 Liga Trampkarzy, grupa IV