Wszyscy sędziowie, którzy prowadzą jakiekolwiek spotkania towarzyskie zobligowani są do poinformowania o tym osoby odpowiedzialnych za obsadę w swoich rejonach.

Nie przekazanie takiej informacji, sędziowanie bez zgłoszenia danego meczu, będzie skutkować odsunięciem z obsady w rozgrywkach ligowych.