Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci naszego kolegi Waldemara Tarkowskiego. Pan Waldemar był sędzią honorowym, w przeszłości wieloletnim członkiem zarządu KS OZPN, gdzie pełnił funkcję referenta do spraw obserwatorów.  Po zakończeniu sędziowania, gdzie jako sędzia asystent miał przyjemność prowadzić zawody na szczeblu centralnym, zajął się przekazywaniem swojej cennej wiedzy i doświadczeń młodszym kolegom jako obserwator. Miał on duży wkład w działalność organizacji sędziowskiej, wnosząc osobisty wkład w podnoszenie poziomu prowadzenia zawodów przez sędziów.

Zarząd KS OZPN składa najszczersze kondolencje i wyrazy współczucia bliskim zmarłego.