Opolski Związek Piłki Nożnej informuje, iż Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej w dniu 27.10.2016r. przyjął Uchwałę nr IX/98 na mocy której wprowadził w życie program o nazwie „Bramka dla Żaka”.

Zgodnie z treścią powyższej uchwały kluby będące członkami Opolskiego Związku Piłki Nożnej mają możliwość otrzymania bezpłatnie kompletu bramek o rozmiarach 3 x 1,55m do organizacji zawodów w kategorii wiekowej – Żak (U-9 i U-8), zgodnie ze standardem wynikającym z postanowień Unifikacji Organizacji Współzawodnictwa i Szkolenia Dzieci i Młodzieży w Piłce Nożnej.

Warunkiem otrzymania ww. bramek jest spełnienie określonych kryteriów ujętych w uchwale PZPN tj.:

a) członkostwo w Opolskim Związku Piłki Nożnej,

b) udział przynajmniej jednej drużyny klubu w rozgrywkach w kategorii Żaka w sezonie 2016/2017 prowadzonych przez Opolski ZPN w systemie Extranet,

c) zarejestrowanie, a następnie uprawnienie w systemie Extranet co najmniej 10 zawodników w rozgrywkach w kategorii wiekowej Żak (w sezonie 2016/2017 zawodnicy urodzeni w 2008 i młodsi), w terminie do dnia 16.12.2016r.

d) wypełnienie na stronie laczynaspilka.pl formularza rejestracyjnego (po wcześniejszym założeniu konta klubowego na ww. portalu), a następnie jego pobranie i przekazanie oryginalnego egzemplarza (w formie papierowej) do Opolskiego ZPN w terminie do dnia 21.12.2016r.

Przekazanie bramek nastąpi na podstawie sporządzanych przez Opolski Związek Piłki Nożnej listy klubów spełniające ww. kryteria.

W związku z koniecznością przypisania turniejów „Bawi Nas Piłka” do systemu Extranet, prosimy kluby, posiadające drużyny w kategorii wiekowej Żaki o niezwłoczną realizację powyższych wytycznych, które są niezbędne do otrzymania kompletu bezpłatnych bramek.

Nie spełnienie powyższych założeń w terminach przedstawionych powyżej, będzie skutkować brakiem możliwości otrzymania bezpłatnie kompletu bramek.

W poniższym załączniku dołączyliśmy instrukcję dzięki której w sposób czytelny i sprawny będą mogli Państwo poprawnie przejść przez procedurę złożenia wniosku o bezpłatny komplet bramek.

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA FORMULARZA