Informujemy, że decyzją Zarządu OZPN zmianie uległ termin Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Opolskiego Związku Piłki Nożnej.Walne OZPN odbędzie się 28 września 2020 r.

Wydłużone zostały również terminy, w których członkowie OZPN zobowiązani są dokonać wyboru delegatów na Walne. Kluby I, III i 4 ligi oraz Gminne Zrzeszenia LZS mają czas na podjęcie tej decyzji do 5 września. Do tego dnia swoich delegatów powinny wybrać również kluby klasy okręgowej i niższych klas rozgrywkowych oraz kluby młodzieżowe i w związku z tym zmienione zostaną również terminy wyborczych konferencji powiatowych OZPN.

Konferencje przeniesione zostaną na przełom sierpnia i września, a ich szczegółowe daty zostaną ustalone i podane w terminie późniejszym.

Zgodnie z przyjętą przez Zarząd OZPN zmianą Ordynacji Wyborczej wybory delegatów przez kluby piłki nożnej kobiet, kluby futsalowe oraz sędziów i terenów piłkarskich odbęda się w dniach 2 i 3 września.

Załączniki