Komisja Wyborcza OZPN informuje podmioty określone w § 22 ust.1 Statutu OZPN, że w dniu 5 września 2020 r. upływa termin dostarczenia określonych w Ordynacji Wyborczej OZPN dokumentów o dokonaniu wyboru delegata na Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze. W związku z powyższym informujemy, że w dniu 5 września (sobota) Biuro OZPN będzie czynne w godzinach 10.00 – 14.00 celem przyjmowania dokumentacji wyborczej. Niedostarczenie dokumentów w określonym terminie skutkować będzie utratą prawa do zgłoszenia delegata na Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze OZPN zaplanowane na dzień 28 września br.