Miniony weekend obfitował w zjazd sędziów z województw opolskiego, śląskiego i małopolskiego do Bogdańczowic k. Kluczborka celem drugiego w tym sezonie zgrupowania makroregionalnego programu mentorskiego nazwanego potocznie CORE Południe.

Uczestnicy mieli okazję wysłuchać prelegentów, którymi byli sędziowie zawodowi: Piotr Lasyk, Krzysztof Myrmus, Arkadiusz Kamil Wójcik, a także obserwator szczebla centralnego Ekstraklasy, przewodniczący Komisji Szkoleniowej Wielkopolskiego Kolegium Sędziów Pan Piotr Przybyłowski.

Kurs otworzył v-ce Prezes Opolskiego Związku Piłki Nożnej Pan Waldemar Antkowiak oraz Przewodniczący Kolegium Sędziów Tomasz Wąsiak, który przygotowywał cały kurs z pomocą Komisji Szkoleniowej. Harmonogram został dopięty na ostatni guzik i wypełniony był po brzegi zajęciami teoretycznymi, sprawnościowymi, a także obserwacją meczu 3. ligi na żywo. Nie zabrakło również części integracyjnej.

Całość nadzorował Krzysztof Myrmus, który również z ramienia Komisji Szkoleniowej PZPN trzyma rękę nad szkoleniem w tych województwach, pełniąc rolę makroregionalnego koordynatora i z pomocą Marcina Kochanka i Szymona Łężnego przygotowali plan zajęć dwudniowego zjazdu. Kilkudziesięciu młodych i perspektywicznych sędziów korzystało z wiedzy prelegentów, którzy dzielili się swoimi doświadczeniami, a także na zasadzie warsztatów analizowali i wyrażali swoje opinie na temat sytuacji szkoleniowych. Oprócz teorii odbyły się również zajęcia sprawnościowe, które poprowadził poprowadził dla sędziów Michał Bobrek z Małopolskiego ZPN.

Interesującym punktem programu była również obserwacja meczu MKS-u Kluczbork z Odrą Wodzisław i następnie analiza jego przez Piotra Przybyłowskiego, który pełnił rolę obserwatora w tym spotkaniu.

Dogodne warunki do pracy jakie mieli sędziowie w Zespole Szkół Kształcenia Rolniczego im. ks. dr Jana Dzierżona w Bogdańczowicach i możliwość korzystania z obiektów i pełnowymiarowego boiska to zasługa dyrektora Pana Mirosława Krzyształowicza, któremu bardzo serdecznie za taką możliwość dziękujemy.