Zarząd Kolegium Sędziów OZPN przypomina, że w dniach 5 i 7 czerwca br., zgodnie z wcześniej podanym harmonogramem, odbędą się egzaminy sędziów IV ligi, klasy Okręgowej A i B, kandydatów do kl. Okręgowej B oraz egzaminy kandydatów na obserwatorów na rundę jesienną sezonu 2018/2019.
Kandydaci na sędziów klasy Okręgowej B zobowiązani są przesłać wypełniony skan wniosku o zakwalifikowanie do egzaminu, dostępny w zakładce „materiały do pobrania / dla kandydatów” oraz pod poniższym linkiem
do dnia 27 maja br. na adres e-mail: szkolenie_ks@opolskizpn.pl
Kandydaci zostaną poinformowani zwrotnie przez Zarząd KS OZPN o zakwalifikowaniu do egzaminu do dnia 1 czerwca br.