Opolski Związek Piłki Nożnej przedstawia poniżej godziny pracy biura terenowego w Nysie mieszczącego się przy ul. Piłsudskiego 41.

01.06.2017 godz.15.30-17.00
05.06.2017 godz.15.30-17.00
06.06.2017 godz.15.30-17.00
07.06.2017 godz.15.30-17.00
12.06.2017 godz.15.30-17.00
13.06.2017 godz.15.30-17.00
16.06.2017 godz.15.30-17.00
19.06.2017-godz.15.30-17.00
21.06.2017 godz.15.30-17.00
22.06.2017 godz.15.30-17.00
26.06.2017 godz.15.30-17.00
27.06.2017 godz.15.30-17.00
30.06.2017 godz.16.30-17.00
03.07.2017 godz.15.30-17.00
04.07.2017 godz.15.30-17.00