Wydział Dyscypliny informuje, iż w związku z rozpoczynającą się w dniach 19-20 listopada nową edycją Pucharu Polski na szczeblu terytorialnym OZPN, przedstawia w poniższym załączniku wykaz niewykonanych kar z tytułu żółtych i czerwonych kartek w Pucharze Polski.

WYKAZ NIEWYKONANYCH KAR Z TYTUŁU Ż.K. i CZ.K. W PUCHARZE POLSKI