Opolski Związek Piłki Nożnej informuje zakwalifikowanych na kurs trenerów UEFA C 1 , że jego rozpocznie nastąpi zgodnie z planem tzn. 02.12.2016r. W związku z tym przypominamy o niezwłocznym potwierdzeniu udziału w kursie i dokonaniu ustalonej opłaty w wysokości 1100 zł. Dokładne informacje znajdują się w dołączonym poniżej załączniku – Potwierdzenie udziału w kursie.

Harmonogram sesji:

SESJA I – 02-04.12.2016
SESJA II – 14 – 18.12.2016
SESJA III – 06 – 08.01.2016
SESJA IV – 13-15.01.2017 – Egzamin końcowy 15.01.2017

Godzina i rozpoczęcie I sesji podane zostaną w terminie późniejszym.

Potwierdzenie udziału w kursie UEFA C1 – 2016r.