Międzynarodowy turniej API Cup2018 w Zakopanem, był dla rocznika 2005 ostatnią prostą w przygotowaniach do wiosennych meczów międzyzwiązkowych. W dniach 16-18 marca, reprezentacja naszego województwa przebywając w stolicy polskich Tatr, rozegrała 10 meczów przeciwko drużynom z Polski i Ukrainy.

Kadra na turniej została wyselekcjonowana podczas przeglądów wszystkich regionów w całym województwie. Selekcji zostało poddanych około 200 zawodników, z których wybraliśmy 16 szczęśliwców. Część piłkarzy stanowiło wcześniej „kręgosłup kadry”, jednak pojawiły się w niej również nowe twarze.

– Tym ruchem pokazujemy, że drzwi do reprezentacji województwa są ciągle otwarte, oraz, że nie ma w niej miejsca na zawsze – komentuje trener Marek Duraj. – W czasie turnieju testowaliśmy różne ustawienia zespołu w trakcie
różnych faz meczu oraz warianty stałych fragmentów gry. Każdy z zawodników otrzymał solidny kredyt zaufania pomimo tego, że dla niektórych był to debiut w reprezentacji OZPN-u. Przed nami jeszcze dwie konsultacje, na których będziemy skupiać się na doskonaleniu elementów zapoczątkowanych podczas API Cup, a następnie przyjdzie czas na weryfikację podczas meczu z kadrą województwa dolnośląskiego – relacjonuje trener Krzysztof Białek.

Linki do zdjęć:

https://www.facebook.com/1735902293289314/photos/ms.c.eJxFk9utZTEIQzsa8Yb039jo4LvN75Jj7JCYTFpGZYpJh~;6zPxAA9oG2BR5~;oMbG0yf7FOMZUk1FaE3rPCpg6jQdmFoQ~_HpkEQRAfuDBQ~_nxCkAI0EW~;LikAcqB~;wbzqFADD6IlybPvk55HKI7rlPB9BAfQpfkfqfUnTMCWGoLacOgHa6tc2HaZOU89VSBA0AKfED~;i7sSnrYZwSA8ApOXtk9MBGv6QlAKxfbz0uRysAx7asafGCZhV2wUbX9HKMAzDp0~;W4HG9v3Zqmz6Dgo9O9ZEuu0hxACOARfJa1IOSdYpc9X9Jy5BCaOqY4wTO8daUicCQJ3pre94gE4JFAMGOO3CucOYBgyWC1uzW~_oMqCgm0L9fVAr8JpWuhy5doAGKy3yxS7CMr5AQcoApjej9LdbT4mVXhw~_9WI7vIfbMHs3w~-~-.bps.a.2085254631687410.1073741931.1735902293289314/2085254655020741/?type=3&theater

https://www.facebook.com/1735902293289314/photos/ms.c.eJxFVMmNRTEI62jEFpb~_Gxs9~;ONcLYPBLCYdZW3dIVmqfwbA7Ui5V~;yACf0YZ~;oCqh~;D5hCoBXou4KnlM14XOLmMI0y6KpZUsflUUslI3xwEOlQrRNwIbFJPMszRS5KxzeWwueMbcpzAAUBGyqooGWkAyOjeEG0ychlSBNYP9~_tHF~;wYMioAPAbaf71MLhCsY2RDmoAHBkU~;HLJ5k2Zt~_5239LL4KtUYAjvK6DvKbITQj5Kto~;3K5uzkjt7J1VnH1C6jdBY48XJsiNzmKjGouoP68n0h3gypBZKMAMOazQ2ak1fYAlFsDnUE6~;CEChmys9V6Bhn8YEisSg1VerdQx5gUnnLYOQCKJtceUCVLb1k~;jM31mlxcyypDCCvNXbp4Bh2EcB2qD3Kw9ESOYo7Gag83SHH7xvYHKkKVRLfKHdMt3YcnJoIQ9jKYbVxgonH7~;B9uu8lB2QoUxmtQX~_BdQ6~_FyRxt8JRHOLKy6ZSVsyp0fQxAsLmeLV35pWQQwqfk62kKAQWDJrcGLDz0A4ATGOTgFk6tY~;YqNXy69xwLpy53UJN4F8IHe~;Bx4wFIevIfcDcvkw~-~-.bps.a.2084726755073531.1073741929.1735902293289314/2084728288406711/?type=3&theater

Przygotował Filip Sikorski.