Prezes Opolskiego Związku Piłki Nożnej, Tomasz Garbowski, otworzył naradę klubów Bank Spółdzielczy Leśnica 4 ligi opolskiej, która odbyła się w ostatni wtorek. Spotkanie zorganizowane zostało zdalnie.

Oprócz przedstawicieli uczestników naszego najwyższego rozgrywkowego poziomu, wzięli w nim udział – przewodniczący wydziału gier, Piotr Głowacki oraz Andrzej Ryng, przewodniczący wydziału ds. bezpieczeństwa na obiektach sportowych. Obecne były także Agnieszka Zarosa-Olkuśnik i Natalia Różańska, odpowiedzialne za marketing, PR i wizerunek OZPN.

– Spotkanie miało na celu omówienie najważniejszych spraw związanych z rundą wiosenną trwającego sezonu i zapoczątkowało cykl takich wydarzeń. Podobne narady odbędą się w marcu w powiatach, gdzie spotykać się będziemy się klubami z niższych lig – wyjaśnia cel posiedzenia prezes Garbowski.

W związku z wycofaniem się z ligi Agroplonu Głuszyna, kluby zaakceptowały nowy terminarz rundy rewanżowej. Dostały także instrukcje dotyczące spraw marketingowych związanych z wydarzeniem meczowym. Chodzi między innymi o prezentację banerów, tzw. „jamników” oraz rejestracje video spotkań.

Przewodniczący Głowacki przedstawił propozycję zmian w regulaminie rozgrywek czwartoligowych w następnym sezonie. – Z uwagi na powrót do obsady 16-zespołowej, czyli, tak jak przed wybuchem pandemii, wracamy do systemu z barażami. Odbędą się one po zakończeniu sezonu zasadniczego. Chodzi o wicemistrzów klasy okręgowej, które zmierzą się z dwiema drużynami sklasyfikowanymi powyżej kreski spadkowej – wyjaśnia.

Na zakończenie spotkania reprezentanci klubów otrzymali oficjalne zaproszenie na Galę OZPN 2021, która odbędzie się 25 lutego. Rozgrywki BS 4 ligi zdominują tę imprezę. To właśnie podczas niej wręczone zostaną wyróżnienia indywidualne w pięciu kategoriach, w których wyboru dokonają opolscy kibice w specjalnym Plebiscycie.