Informujemy wszystkie kluby z powiatu głubczyckiego zrzeszone w Opolskim Związku Piłki Nożnej i posiadające drużyny młodzieżowe i dziecięce o możliwości ubiegania się o dotację na cele statutowe klubu. Może być ona wykorzystana na organizację turnieju dziecięcego oraz zakup sprzętu sportowego u partnera technicznego OZPN dla drużyn dziecięcych i młodzieżowych.

Podstawą przyznania dotacji jest przesłanie do dnia 22 marca na adres mailowy: sekretariat@opolskizpn.pl uzupełnionego i podpisanego przez osoby upoważnione wniosku określonego załącznikiem do Uchwały 2/2023 Zarządu OZPN.

Dotacje przyznawane będą według kolejności zgłoszeń klubów, a jednorazowa wysokość wsparcia finansowego wynosi 1.000 zł.

Załączniki