18 maja 2020 roku, w siedzibie Opolskiego Związku Piłki Nożnej odbyło się posiedzenie Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych OZPN.
Komisja zebrała się, by na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca br. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, a co za tym idzie zakaz prowadzenia działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej.
Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych postanowiła:
Podejmując decyzję iż nałożony na klub warunek zmiany sankcji nałożonych przez Komisję ds. Licencji Klubowych OZPN w postaci koniecznej organizacji turniejów dziecięcych lub młodzieżowych do dnia 15.05.2020 roku, ze względu na przedstawiony na wstępie kryzys epidemiologiczny zostaje zniesiony. Podjęte decyzje dotyczą klubów:
1.LZS Agroplon Głuszyna
2. LZS Start Bogdanowice
3. LZS Gryżów
4. LZS Dąbrówka Górna
5. LZS Rolnik Lasocice
6. GKS Widawa Wilków
7. LZS Szonów
8. LZS Uszyce.
Jednocześnie w imieniu swoim jak i Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych pragnie podziękować Klubom, które wywiązały się z obowiązku organizacji turniejów, za zaangażowanie i chęć propagowania piłki nożnej w swoim środowisku.