Komisja w dniu 25 sierpnia  br. w trybie online postanowiła podjąć decyzję w stosunku do następujących klubów:

    I LKS Foto-Higiena Korona Błyskawica Gać

– zmienić decyzję w zakresie przyznania licencji i nałożyć nadzór infrastrukturalny do końca rozgrywek sezonu 2020/2021;

– nałożyć sankcję regulaminową w postaci kary pieniężnej w wysokości 1.000 zł( jeden tysiąc złotych ) za naruszenie przepisów licencyjnych w zakresie infrastruktury;

– zalecić dostosowanie obiektu sportowego w Gać do wymogów licencyjnych w terminie 14 dni od uprawomocnienia się decyzji.

      II LKS Goczałkowice-Zdrój

– zmienić decyzję w zakresie przyznania licencji i nałożyć nadzór infrastrukturalny do  końca rozgrywek sezonu 2020/2021;

Od powyższych decyzji przysługuje prawo pisemnego odwołania do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych 3 ligi grupy III za pośrednictwem Komisji ds. Licencji Klubowych 3 ligi grupy III w nieprzekraczalnym terminie 5 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji po uprzednim wniesieniu kaucji odwoławczej.