Komisja ds. Licencji Klubowych (dalej: Komisja) na posiedzeniu w dniu 18.05.2023 r. korzystając z uprawnień punktu 3.8.2. Przepisów licencyjnych dla klubów 4 ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne stanowiących załącznik do Uchwały Komisji ds. Nagłych PZPN nr 2/2020 z dnia 19.03.2020 r. postanowiła:

  1. Nałożyć na STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY CZARNOLAS – sankcję finansową w kwocie 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) w związku z naruszeniem normy kryterium sportowego S.01 Przepisów Licencyjnych oraz § 9 ust. 1 lit. „c” Uchwały Nr 15/2019 z dnia 13.03.2019 r. z późniejszymi zmianami Zarządu OZPN tj. brakiem określonej ilości drużyn młodzieżowych uczestniczących w rozgrywkach Opolskiego ZPN w rundzie wiosennej w sezonie 2022/2023 – DECYZJA NR 12/D/KL/2023
  2. Nałożyć na KLUB LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY KĘPNICA – sankcję finansową w kwocie1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) w związku z naruszeniem normy kryterium sportowego S.01 Przepisów Licencyjnych oraz § 9 ust. 1 lit. „c” Uchwały Nr 15/2019 z dnia 13.03.2019 r. z późniejszymi zmianami Zarządu OZPN tj. brakiem określonej ilości drużyn młodzieżowych uczestniczących w rozgrywkach Opolskiego ZPN w rundzie wiosennej
    w sezonie 2022/2023 – DECYZJA NR 13/D/KL/2023

Od powyższej decyzji klubowi przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych OZPN za pośrednictwem Komisji ds. Licencji Klubowych OZPN w terminie 5 dni od doręczenia decyzji z zachowaniem procedur odwoławczych określonych w punkcie 3.4 Przepisów Licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne stanowiących załącznik do Uchwały Komisji ds. Nagłych PZPN nr 2/2020 z dnia 19.03.2020 r.